خرید گیره کوچک کننده بینی نوزآپ nose up اصل فرم دهنده و کوچک کننده بینی نوز آپ   گیره نوز آپ فرم دهنده عالی بینی ( سربالا ، نازک، جمع و جور و ....) حتما تا بحال راه و روشهای مختلف کوچک کردن و فرم دهی بینی را امتحان کرده اید و حتی گاهی به فکر عمل جراحی زیبائی بینی هم افتاده اید قیمت نوزآپ اصل:
قیمت : 7000 تومان